Utsugusu, Utsu

Word Mean
utsu the depths
gusu beyond
basi straits
mijuki a sunken reef
takauri a hawk downs
nu -'s

Top > Maps > Yabiji > Topographical map > Utsugusu, Utsu